Truy cập nội dung luôn

Triển khai công văn hướng dẫn xử lý kỷ luật viên chức

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Sở Y tế Tiền Giang triển khai công văn số 2973/HD-SYT ngày 17/10/2018 cho Bệnh viện đa khoa Gò Công Đông thực hiện chỉ đạo triển khai công văn về việc hướng dẫn xử lý kỷ luật viên chức Mục đích thực hiện việc xử lý kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đúng đối tượng, nguyên tắc, thời hiệu, thời hạn, trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền xử lý kỷ luật và áp dụng hình thức kỷ luật đúng theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi có viên chức vi phạm pháp luật, người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm pháp luật. Các trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. phải đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Link công văn hướng dẫn xử lý kỷ luật viên chức /documents/7243724/0/2973_HD-SYT_20181017_20181017040536143140_000.00.17.H58.pdf/99642004-0ff4-43bc-8706-2ac1ec5a8cb2

Tin liên quan
Câu chào    01/11/2018
Triển khai công văn hướng dẫn xử lý kỷ luật viên chức    01/11/2018
Nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở năm 2018    29/10/2018
THÔNG BÁO: Về việc Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế vào ngày thứ bảy, chủ nhật    26/10/2018
KẾ HOẠCH KHÁM TẦM SOÁT HEN - COPD    04/07/2017
Ăn ngon sống khoẻ cùng mồng tơi    04/12/2015
Ngải cứu - Cứu nhiều bệnh    24/04/2015
Lưu ý khi dùng thuốc điều trị Viêm xoang dị ứng    24/04/2015
Xử trí sốt ở người cao tuổi    24/04/2015
VĂN BẢN MỚI
 Thông báo số 971/TB- SYT ngày 30/3/2015 Ý kiến kết luận của Ông Phan Văn Khinh- Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi họp lệ quý I/2015 về công tác dược ngày 27/3/2015
 Thông báo số 10/TB-HDH ngày 02/3/2015 V/v Tổ chức tập huấn, đào tạo nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"- GDP; "Thực hành tốt phân phối thuốc"- GDP (Ngoài giờ hành chính)
 Thông báo số 260/ TB-SYT ngày 27/01/2015 về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
 Thông báo số 4254/TB-SYT ngày 24/12/2014 V/v đính chính thời gian nghỉ Tết Dương lịch

Liên kết Liên kết